سرمایه‌گذاری برای توسعه نانوداروی بهبوددهنده ضربه مغزی

سرمایه‌گذاری برای توسعه نانوداروی بهبوددهنده ضربه مغزی

شرکت بین‌المللی ادیسه گروپ (Odyssey Group International)، یک شرکت خرید دارایی و فناوری متمرکز بر تولید محصولات پزشکی منحصر به‌فرد و شرکت پریوکاس (Prevacus Inc)، از گزارش نتایج مطالعات پیش بالینی محصول نانویی خود خوشحال هستند. این مطالعه مربوط به بررسی توزیع زیستی داروی PRV-002 (Prevasol) در مغز است. این دارو یک ترکیب جدید در حال توسعه برای درمان ضربه مغزی است.

763