صادرات کیسه سیمان زیست‌تخریب‌پذیر نانو

صادرات کیسه سیمان زیست‌تخریب‌پذیر نانو

شرکت پلاستیک کاران فاران ماهانه قریب به ۳ میلیون کیسه سیمان زیست‌تخریب‌پذیر را به کشورهای همسایه صادر می‌کند. درخواست برای این محصول به‌قدری افزایش یافته که این شرکت در تلاش برای افزایش ظرفیت تولید خود است. هند از شرکت پلاستیک کاران فاران درخواست انتقال فناوری دارد.

1509