نتایج مثبت استفاده از نانوذرات در درمان نوعی سرطان مغز نادر و خطرناک

نتایج مثبت استفاده از نانوذرات در درمان نوعی سرطان مغز نادر و خطرناک

شرکت پلاس تراپیوتیکس (Plus Therapeutics) داده‌های مربوط به کارآزمایی بالینی برای درمان جدید سرطان مغز را اعلام کرد. دراین کارآزمایی روی فناوری نانولیپوزوم به منظور درمان نوعی سرطان نادر مغز آزمایش‌هایی انجام شده است.

456