نانوذرات حاوی پروتئین، گزینه‌ای برای ساخت واکسن ضدکرونا

نانوذرات حاوی پروتئین، گزینه‌ای برای ساخت واکسن ضدکرونا

شرکت پیریدیکتیو انکولوژی آماده انجام فاز اول کارآزمایی بالینی روی نانوواکسن ضدکرونا است. در این واکسن از نوعی پروتئین و نانوذرات استفاده شده‌است. به اعتقاد مسئولان این شرکت، تولید انبوه این واکسن ساده بوده و در مدت سه روز می‌توان برای ۲۰ میلیون نفر از این واکسن را تولید کرد.

902