تاسیس شرکتی برای تشخیص چهره ویروس‌ها!

تاسیس شرکتی برای تشخیص چهره ویروس‌ها!

با راه‌اندازی شرکت پیکورا بیو (Pickura Bio) محققان به دنبال تجاری‌سازی فناوری هستند که با آن می‌توان به سرعت و در مدت ۵ دقیقه انواع ویروس‌ها را شناسایی کنند. این کار با کمک هوش مصنوعی انجام می‌شود.

362