سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت در بخش تجهیزات مشخصه‌یابی نانو

سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت در بخش تجهیزات مشخصه‌یابی نانو

گروه PI که در سطح جهانی به دلیل رهبری خود در حوزه کنترل حرکت با دقت بالا، اتوماسیون، موقعیت‌یابی نانو و راه‌حل‌های فناوری پیزو شناخته می‌شود، برنامه‌ای جامع برای سرمایه‌گذاری‌های آتی خود ارائه کرده است.

479