نفوذ به بازار نانوجوهر ژاپن با همکاری یک شرکت محلی

نفوذ به بازار نانوجوهر ژاپن با همکاری یک شرکت محلی

شرکت پی‌وی ‌نانوسل برای نفوذ به بازار نانوجوهر ژاپن و فروش محصولات خود به صنایع ژاپنی با یک شرکت محلی در این کشور قرارداد همکاری امضا کرده است تا توزیع محصولات خود را در ژاپن به این شرکت واگذار کند.

869