استفاده صنعتی از فرمولاسیون نانویی در تولید محصولات کانابینوئید

استفاده صنعتی از فرمولاسیون نانویی در تولید محصولات کانابینوئید

شرکت کالیم کالکت سی‌بی‌دی که در بخش تولید و عرضه محصولات حاوی کانابینوئید فعالیت دارد، به تازگی از فرمولاسیون‌های نانویی برای بهبود اثربخشی محصولات خود استفاده کرده است.

261