دریافت حمایت دولتی برای توسعه انرژی سبز با کمک فناوری‌ نانو

دریافت حمایت دولتی برای توسعه انرژی سبز با کمک فناوری‌ نانو

دو شرکت نانویی موفق به دریافت حمایت مالی از دولت بریتانیا برای توسعه انرژی سبز شده‌اند. آن‌ها قرار است در بخش تولید هیدروژن و مواد مورد استفاده در کاتد باتری‌ها با کمک فناوری ‌نانو کار کنند.

838