تبدیل مواد نفتی به ترکیبات نانویی با ارزش افزوده بالا

تبدیل مواد نفتی به ترکیبات نانویی با ارزش افزوده بالا

دو شرکت بریتانیایی در قالب یک برنامه همکاری مشترک در حال توسعه فناوری هستند که با استفاده از آن می‌توان مواد اولیه حاوی ترکیبات هیدروکربنی ارزان قیمت را به مواد گرافنی و همچنین گاز هیدروژن تبدیل کرد.

633