درهای برخی مدارس آمریکا با استفاده از فناوری‌نانو ضدگلوله می‌شوند

درهای برخی مدارس آمریکا با استفاده از فناوری‌نانو ضدگلوله می‌شوند

شرکت کربن ریورز (Carbon Rivers) در حال آزمایش روی درهای جدیدی است که ضدگلوله بوده و برای استفاده در مدارس طراحی شده است. با توجه به حوادث تیراندازی در آمریکا، چنین درهایی از سوی مدارس این کشور به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.

223