تامین بودجه تجاری‌سازی و توسعه ادوات مخابراتی با فناوری‌ نانو

تامین بودجه تجاری‌سازی و توسعه ادوات مخابراتی با فناوری‌ نانو

یکی از شرکت‌های نوپای اسپین‌آف شده از دانشگاه کمبریج با دریافت وام بیش از یک میلیون پوندی به‌دنبال توسعه ادوات و سامانه‌های مخابرات مجهز به گرافن است. شرکت فرونتیر آی‌پی این سرمایه را در اختیار این شرکت نوپا قرار داده است.

64