یک پوشش نانویی قرار است برای رنگ‌های صنعت هوایی استفاده شود

یک پوشش نانویی قرار است برای رنگ‌های صنعت هوایی استفاده شود

شرکت زنتک (Zentek) که در توسعه و تجاری‌سازی گرافن پیشرو است، از یک قرارداد تحقیق و توسعه برای فناوری گرافنی خود خبر داد. قرار است تحقیقات روی نانوپوششی موسوم به ZenARMOR صورت بگیرد تا از این فناوری برای تجهیزات نظامی استفاده شود. ZenARMOR یک سیستم رنگ هوایی است که برای محافظت از خوردگی استفاده می‌شود.

400