نانولوله‌های کربنی برای تولید صنعتی منسوجات الکترونیکی استفاده شدند

نانولوله‌های کربنی برای تولید صنعتی منسوجات الکترونیکی استفاده شدند

شرکت ایتالیایی کوتیارن با نانولوله‌های کربنی تولید شده توسط شرکت OCSiAl، موفق به ساخت نخ‌های پلی‌اورتان شده است که برای تولید منسوجات هوشمند و رسانا قابل استفاده است.

385