بینایی کامپیوترها با فناوری‌ نانو تقویت می‌شود!

بینایی کامپیوترها با فناوری‌ نانو تقویت می‌شود!

از خودروهای خودران تا انواع ربات‌های صنعتی، مجهز به سیستم‌های بینایی دیجیتال هستند. به تازگی شرکت نوپای کورتکنولوژیز با استفاده از فناوری‌ نانو حسگری توسعه داده است که می‌تواند روی بهبود و ارتقای کیفیت بصری کامپیوترها تاثیرگذار باشد.

649