اخذ مجوز FDA برای ایمپلنت‌های تولیدی از طریق چاپ سه‌بعدی

اخذ مجوز FDA برای ایمپلنت‌های تولیدی از طریق چاپ سه‌بعدی

کوریتوا (Curiteva) که یک شرکت فناور مستقر در ایالات آلاباما است، خبر از اخذ مجوز غذا و داروی آمریکا (FDA) برای ایمپلنت‌های «PEEK» تولیدی از طریق چاپ سه‌بعدی داده است. پلتفرم ارائه شده مبتنی بر فناوری اختصاصی کوراتیو بوده که طراحی، برنامه‌ریزی و ساخت آن به کمک چاپگر سه‌بعدی و با ذوب رشته‌های فیلامنت (Fused Filament Fabrication) انجام شده است.

366