تشکیل استارت‌آپی برای توسعه نانوحسگرهای حساس کاغذی

تشکیل استارت‌آپی برای توسعه نانوحسگرهای حساس کاغذی

دو شرکت برای توسعه نوعی نانوحسگر بسیار حساس اقدام به راه‌اندازی استارت‌آپی کرده‌اند تا با تجاری‌سازی این حسگرها بتواند کاربردهای صنعتی بیشتری را برای این فناوری ایجاد کند. در این حسگرها از نانولوله‌های کربنی استفاده شده است.

352