در نشست با مدیران R&D شرکت‌های نفتی، بر لزوم پیوند محصولات نانو با صنعت نفت تأکید شد

در نشست با مدیران R&D شرکت‌های نفتی، بر لزوم پیوند محصولات نانو با صنعت نفت تأکید شد

مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با تأکید بر اینکه زیرمجموعه‌های وزارت نفت دانش علمی خوبی دارند بر لزوم ایجاد پیوند بین صنعت نفت و نانو در فرآیند تولید و صنعتی کردن و فروش محصولات تأکید کردند. در نشست مدیران R&D شرکت‌های نفتی با محور فراخوان برنامه درونزا، تأکید بر لزوم پیوند محصولات نانو با صنعت نفت مطرح شد.

167