توسعه تجاری اسپری ضدعفونی‌کننده‌ای که چند روز ماندگار است

توسعه تجاری اسپری ضدعفونی‌کننده‌ای که چند روز ماندگار است

شرکت نوپای کیسمت تکنولوژیز در حال توسعه و تجاری‌سازی اسپری ضدعفونی‌کننده‌ای است که در آن از نانوذرات استفاده شده ‌است. این اسپری می‌تواند مدت طولانی روی سطح باقی مانده و اثربخش باشد و در عین حال به سرعت ویروس‌ها را از بین می‌برد.

431