دو شرکت مالزیایی برای توسعه پلت‌فرم گرافنی وارد همکاری مشترک می‌شوند

دو شرکت مالزیایی برای توسعه پلت‌فرم گرافنی وارد همکاری مشترک می‌شوند

گرافجت تکنولوژی (Graphjet Technology (GTI)) مستقر در مالزی با شرکت کوانتوم ساینس (Quantum Science (QSL)) برای کشف فرصت‌های فنی و تجاری برای توسعه پلت‌فرم دستگاه‌های مبتنی بر نقاط کوانتومی و مواد مبتنی بر گرافن وارد شراکت شدند.

410