همکاری راهبردی برای تولید محافظ‌های تداخل الکترومغناطیس

همکاری راهبردی برای تولید محافظ‌های تداخل الکترومغناطیس

گرافنست (Graphenest) و هبرون (Hubron) اعلام کردند که وارد یک شراکت راهبردی به منظور توسعه و تجاری‌سازی مستربچ پلیمری مبتنی بر گرافن و ترکیبات با قابلیت محافظت در برابر تداخل الکترومغناطیسی (EMI) برای تولید محفظه‌های الکترونیکی شده‌اند.

240