تقویت تیرهای برق و دکل‌های انتقال خطوط تلفن با فناوری‌ نانو

تقویت تیرهای برق و دکل‌های انتقال خطوط تلفن با فناوری‌ نانو

یکی از شرکت‌های اسپانیایی قصد دارد تا با استفاده از گرافن تیرهای برق و خطوط تلفن را تقویت کند. برای این کار کارخانه‌ای به‌منظور تولید تیرهای جدید که با فناوری‌ نانو تقویت شده در این کشور راه‌اندازی می‌شود.

573