عرضه گرافن و تجهیزات گرافنی به صنایع مختلف

عرضه گرافن و تجهیزات گرافنی به صنایع مختلف

یک شرکت نوپای کره‌ای که از دانشگاه ملی سئول منشعب شده ‌است، با توسعه فرآیند تولید گرافن و ساخت تجهیزات مربوطه قصد دارد جایگاه خود را در این حوزه تثبیت کند. این شرکت به عرضه گرافن و تجهیزات ساخت گرافن به صنایع مختلف اقدام کرده است.

811