قراردادی برای رفع‌ چالش‌های زیست‌محیطی ارتش آمریکا با فناوری‌ نانو

قراردادی برای رفع‌ چالش‌های زیست‌محیطی ارتش آمریکا با فناوری‌ نانو

با انعقاد قراردادی میان گرافن لابراتوریز (GLI)، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت جی‌۶ متریالز، با ارتش آمریکا قرار است تحقیقات روی اکسیدگرافن و کاربردهای آن به منظور رفع نیازهای ارتش آمریکا انجام شود.

528