تحقیق و توسعه مشترک برای ساخت کفش‌های مناسب برای مناطق سردسیری

تحقیق و توسعه مشترک برای ساخت کفش‌های مناسب برای مناطق سردسیری

چند شرکت خصوصی قرار است به صورت مشترک کار تحقیق و توسعه‌ای را آغاز کنند که در آن از گرافن و آئروژل برای ساخت کفش‌های سبک و بادوام استفاده خواهد شد. این کفش‌ها برای استفاده در مناطق بسیار سرد مناسب هستند چرا که عایق حرارتی بوده و تبادل حرارتی اندکی دارند.

72
ثبت پتنتی که انتقال حرارت در تجهیزات بزرگ را تسهیل می‌کند

ثبت پتنتی که انتقال حرارت در تجهیزات بزرگ را تسهیل می‌کند

شرکت گرافن کامپوزیتز (Graphene Composites) اعلام کرد که پتنت این شرکت در بخش سیستم‌های مدیریت حرارتی مورد تایید قرار گرفته است. در این پتنت شیوه مهندسی و طراحی نوع نانوماده خودتوان (self-powered) تشریح شده است که می‌تواند انتقال انرژی حرارتی را با کارایی بالا و بهتر از مواد دیگر انجام داده و محافظت بهتری از خودروها صورت گیرد.

113