حذف میکروب‌ها از تخت‌های بیمارستانی با روبالشی و ملحفه آنتی‌باکتریال

حذف میکروب‌ها از تخت‌های بیمارستانی با روبالشی و ملحفه آنتی‌باکتریال

تخت‌های بیمارستانی یکی از فضاهای مستعد آلودگی میکروبی هستند، از این رو شرکت گلفام اصفهان روبالشی و ملحفه‌ حاوی نانوذرات نقره تولید کرده است که می‌تواند به از بین بردن این عوامل بیماری‌زا کمک کند.

1274