کارت‌گرافیکی حاوی روان‌کننده نانویی؛ صدای فن کمتر، دوام بیشتر

کارت‌گرافیکی حاوی روان‌کننده نانویی؛ صدای فن کمتر، دوام بیشتر

یکی از تولیدکنندگان کارت‌ گرافیکی، دومین محصول مجهز به گرافن خود را به بازار عرضه کرد. گیگابایت که پیش از این نیز کارت گرافیکی دارای روان‌کننده گرافنی ساخته بوده، دومین کارت گرافیکی حاوی روان‌کننده گرافنی را تولید کرد. با این روان‌کننده، عمر فن کارت گرافیکی افزایش یافته و صدای فن کاهش می‌یابد.

240