نانوداروی درمان هیپرفسفاتمی در مسیر کارآزمایی بالینی قرار دارد

نانوداروی درمان هیپرفسفاتمی در مسیر کارآزمایی بالینی قرار دارد

شرکت یونیسیسیو (Unicycive) مطالعه بالینی هم ارزی‌زیستی نانوداروی Renazorb را برای درمان هیپرفسفاتمی آغاز می‌کند. Renazorb یک عامل اتصال فسفات بر پایه لانتانیوم است که در آن از فناوری نانوذرات اختصاصی استفاده می‌شود. این دارو برای درمان هیپرفسفاتمی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی (CKD) توسعه یافته است.

602