مشارکت IBM و مسترکارت در پروژه توسعه کامپیوتر کوانتومی در ایرلند

مشارکت IBM و مسترکارت در پروژه توسعه کامپیوتر کوانتومی در ایرلند

دو شرکت IBM و مسترکارت در پروژه توسعه سامانه‌های محاسبات کوانتومی در ایرلند مشارکت می‌کنند. این پروژه با حضور گروه‌های تحقیقاتی و شرکت‌های مختلف بین‌المللی در ایرلند اجرا می‌شود.

491