تولید انبوه نانولوله‌کربنی پایه آبی؛ کاربرد: پوشش‌های آنتی‌استاتیک و مقاوم

تولید انبوه نانولوله‌کربنی پایه آبی؛ کاربرد: پوشش‌های آنتی‌استاتیک و مقاوم

یکی از شرکت‌های تولیدکننده نانولوله‌کربنی، به تازگی خط تولیدی در چین راه‌اندازی کرده که سوسپانسیون پایه آبی ارائه می‌دهد که برای تولید پوشش‌های آنتی‌استاتیک مناسب است. چرم مصنوعی داخل خودرو از جمله محصولاتی است که می‌تواند میزبان این نوع نانولوله‌کربنی باشد.

70