صنعت کشاورزی با فناوری‌نانو متحول می‌شود

صنعت کشاورزی با فناوری‌نانو متحول می‌شود

سموم دفع آفات نقش مهمی در حفظ سطح بالای برداشت میوه، سبزیجات و غلات از مزارع دارند. به تازگی گزارش توسط دکتر ماریولا کوپسینسکی در مجله Agribusiness Global Direct منتشر شده است که در آن از کاربردهای فناوری‌ نانو در ارتقای این حوزه گفته شده است.

275