راه‌اندازی خط تولید شیلدهای الکترومغناطیسی تقویت شده با گرافن

راه‌اندازی خط تولید شیلدهای الکترومغناطیسی تقویت شده با گرافن

شرکت انرژی نانوتک (Nanotech Energy) خط تولید شیلدهای تداخل‌ الکترومغناطیس را که حاوی فناوری پیشرفته گرافن است، راه‌اندازی می‌کند. از گرافن برای ایجاد پوشش به‌منظور محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس و رادیویی و همچنین مدیریت گرما استفاده می‌شود.

690