سهم صادرات محصولات نانو به تفکیک صنعت و کشور مقصد چگونه است؟

سهم صادرات محصولات نانو به تفکیک صنعت و کشور مقصد چگونه است؟

گزارش بازار محصولات نانوساخت ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که در حوزه ساخت و ساز، عراق، ترکیه و لبنان بیشترین مقاصد صادراتی محصولات نانویی ایرانی بوده است. گرجستان و افغانستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

384