کمک فناوری نانو به ایجاد ارزش افزوده در صنعت پنبه استان گلستان

کمک فناوری نانو به ایجاد ارزش افزوده در صنعت پنبه استان گلستان

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حین انجام پژوهش‌های مشترک آزمایشگاهی خود با محققان دانشگاه مینه سوتای آمریکا موفق به استخراج نانوبلورهای سلولز از ضایعات پنبه و قرار دادن آن درون نانوالیاف ژلاتین شدند.

1160