با مهندسی نانومواد درخشان، جعل اسناد و مدارک سخت‌تر می‌شود

با مهندسی نانومواد درخشان، جعل اسناد و مدارک سخت‌تر می‌شود

محققان نانوماده بسیار جالب توجهی را مهندسی کردند که می‌تواند در فقدان نور فرابنفش هم درخشان باشد. این الگو ضدجعل را می‌توان به گونه‌ای طراحی کرد که بخش‌هایی از آن در زمان‌های مشخصی ناپدید شده و باقی الگو درخشان بماند.

75