کاربرد فناوری‌نانو برای توسعه بهتر داروهای سنتی چینی بررسی شد

کاربرد فناوری‌نانو برای توسعه بهتر داروهای سنتی چینی بررسی شد

در یک بررسی اخیر که در مجله Nanobiotechnology منتشر شده است، محققان داده‌های موجود در مورد سامانه‌های رهایش مبتنی بر فناوری نانو که برای اجزای فعال داروهای سنتی چینی (TCM) استفاده می‌شود، را بررسی کردند.

185