طراحی و ساخت ساعت اتمی مینیاتوری/راه‌اندازی آزمایشگاه مقدماتی اینترنت کوانتومی

طراحی و ساخت ساعت اتمی مینیاتوری/راه‌اندازی آزمایشگاه مقدماتی اینترنت کوانتومی

ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتوم در پی فراخوان توسعه فناوری از اجرای بیش از ۱۱۲ طرح از جمله توسعه ساعت اتمی بخار ربیدیوم، ساعت اتمی مینیاتوری، ساخت دستگاه آنژیوگرافی فلوئورسنت حین عمل، دستگاه ارتعاش سنج لیزری و راه‌اندازی آزمایشگاه مقدماتی اینترنت کوانتومی حمایت کرده است.

103