یک روان‌کننده پودری وارداتی را با نانومواد ایرانی، بومی‌سازی کردیم

یک روان‌کننده پودری وارداتی را با نانومواد ایرانی، بومی‌سازی کردیم

مهندس محمدعلی طاهباز رئیس هیئت‌مدیره شرکت ساختمانی ژیکاوا از تولید یک روان‌کننده پودری نانویی خبر داد، محصولی که پیش از این آلمان وارد می‌شد اما با استفاده از نانومواد تولید شده در داخل کشور، این محصول بومی‌سازی شد.

445