خرید امتیاز استفاده از فناوری‌ رهایش نانو در صنعت نوشیدنی

خرید امتیاز استفاده از فناوری‌ رهایش نانو در صنعت نوشیدنی

یکی از تولیدکنندگان نوشیدنی‌های حاوی عصاره گیاه شاهدانه در کانادا با انعقاد قراردادی امتیاز استفاده انحصاری از فناوری رهایش نانویی کانابینوئید را در نوشیدنی‌ها از شرکت نکستلیف دریافت کرده است.

181
راه‌اندازی خط تولید سامانه رهایش نانوذره‌ای در کانادا

راه‌اندازی خط تولید سامانه رهایش نانوذره‌ای در کانادا

شرکت نانوسفیر خط تولید فناوری رهایش کانابیس (عصاره گیاه‌ شاهدانه) با استفاده از نانوذرات فسفولیپیدی را در کانادا راه‌اندازی می‌کند. شرکت دلتا ناین قرار است این خط تولید را مورد استفاده قرار دهد.

318