ادغام دو شرکت برای توسعه فناوری رهایش عصاره گیاه با نانوذرات

ادغام دو شرکت برای توسعه فناوری رهایش عصاره گیاه با نانوذرات

شرکت ام‌سی‌تی‌سی با خرید و ادغام شرکت للانتوس، از فناوری این شرکت برای توسعه محصولات خود استفاده می‌کند. ام‌سی‌تی‌سی به دنبال رهایش عصاره گیاه شاهدانه با استفاده از نانوذرات در محصولات نوشیدنی است.

194
خرید امتیاز استفاده از فناوری‌ رهایش نانو در صنعت نوشیدنی

خرید امتیاز استفاده از فناوری‌ رهایش نانو در صنعت نوشیدنی

یکی از تولیدکنندگان نوشیدنی‌های حاوی عصاره گیاه شاهدانه در کانادا با انعقاد قراردادی امتیاز استفاده انحصاری از فناوری رهایش نانویی کانابینوئید را در نوشیدنی‌ها از شرکت نکستلیف دریافت کرده است.

375
راه‌اندازی خط تولید سامانه رهایش نانوذره‌ای در کانادا

راه‌اندازی خط تولید سامانه رهایش نانوذره‌ای در کانادا

شرکت نانوسفیر خط تولید فناوری رهایش کانابیس (عصاره گیاه‌ شاهدانه) با استفاده از نانوذرات فسفولیپیدی را در کانادا راه‌اندازی می‌کند. شرکت دلتا ناین قرار است این خط تولید را مورد استفاده قرار دهد.

415