نانوفتوکاتالیستی که در محیط تاریک ویروس کرونا را از بین می‌برد

نانوفتوکاتالیستی که در محیط تاریک ویروس کرونا را از بین می‌برد

به تازگی با استفاده از ترکیبی از نانوخوشه‌های دی اکسید تیتانیوم (TiO2) و اکسید مس (CuxO) نانوفتوکاتالیستی ساخته شده است که انواع مختلف ویروس کرونا را غیرفعال می‌کند، بدون این که نیاز به نور خورشید داشته باشد.

130
تبدیل زباله و پسماند مواد غذایی به ترکیبات ضدعفونی‌کننده و پیزوالکتریک

تبدیل زباله و پسماند مواد غذایی به ترکیبات ضدعفونی‌کننده و پیزوالکتریک

محققان با استفاده از پسماندهای غذایی و به کارگیری مزیت‌های فناوری‌ نانو، فیلم شفاف ضدعفونی‌کننده و همچنین فتوکاتالیسیتی با خواص پیزوالکتریک ساختند. در این فناوری از نانوورق‌های دو‌سولفید مولیبدن استفاده شده‌ است.

216
نانورنگدانه‌ای که خواص فتوکاتالیستی دارد!

نانورنگدانه‌ای که خواص فتوکاتالیستی دارد!

شرکت وناتور با همکاری موسسه ماکس پلانک در حال طراحی ساختار هسته‌ای پوسته‌ای در مقیاس نانومتری است که هم به‌عنوان رنگدانه قابل استفاده است و هم می‌تواند عملکرد فتوکاتالیستی داشته باشد. چنین ساختاری می‌تواند مواد آلاینده را از پساب‌ها حذف کند یا در تبدیل آب به اکسیژن و هیدروژن به‌کار رود.

275
نانولوله‌ها عملکرد فتوکاتالیستی را بهبود می‌دهند

نانولوله‌ها عملکرد فتوکاتالیستی را بهبود می‌دهند

در پژوهشی، محققان نشان دادند که نانولوله‌های تیتانات، عملکرد فتوکاتالیستی بهتری نسبت به ذرات دی‌اکسید تیتانیوم دارند. افزایش مساحت سطحی یکی از دلایل بهبود عملکرد کاتالیستی نانولوله‌ها است.

392