اتاقکی که در فرودگاه با کمک نانوسوزن مسافران را ضدعفونی می‌کند

اتاقکی که در فرودگاه با کمک نانوسوزن مسافران را ضدعفونی می‌کند

اتاقک ویژه‌ای در فرودگاه هنگ‌گنگ به کار گرفته شده که با استفاده از آن دمای بدن مسافران کنترل شده و همچنین بدن آن‌ها با استفاده از نانوسوزن و فناوری فتوکاتالیست ضدعفونی می‌شود.

593