فناوری برچسب‌گذاری هوشمند با نانوذرات فلورسانس توسعه می‌یابد

فناوری برچسب‌گذاری هوشمند با نانوذرات فلورسانس توسعه می‌یابد

موسسه تحقیقات صنعتی INNOVENT e.V. نانوذرات فلورسنت را در فناوری‌های لایه نازک ادغام کرده است. اکنون می‌توان این ذرات را به لطف روش اندازه‌گیری ویژه‌ای که در موسسه فردیناند براون (FBH) در برلین توسعه داده است، شناسایی کرد. تا به امروز، این موضوع امکان‌پذیر نبوده است، زیرا مواد فلورسنت سیگنال‌هایی با شدت بسیار پایین ایجاد می‌کنند.

360