یک تراشه کوچک جای موش‌های آزمایشگاهی را می‌گیرد

یک تراشه کوچک جای موش‌های آزمایشگاهی را می‌گیرد

بهینه‌سازی سیستم های دارورسانی (DDS) برای اندام‌ها و رگ‌های خونی به‌منظور به حداکثر رساندن اثربخشی درمان دارویی بسیار مهم است. یک تیم تحقیقاتی وابسته به UNIST روش جدیدی را برای به حداکثر رساندن اثربخشی درمانی داروها از طریق استفاده از فناوری اندام روی تراشه (OoC) ارائه کرده است.

116