همکاری دو شرکت برای به کارگیری مشتقات گرافنی در بتن

همکاری دو شرکت برای به کارگیری مشتقات گرافنی در بتن

شرکت ریمر (Rimere) که در حوزه فناوری پلاسما فعالیت دارد به تازگی با شرکت هالیدی راک (Holliday Rock) وارد همکاری مشترک شده است. هالیدی راک تولید کننده پیشرو بتن و آسفالت در کالیفرنیا است. قرار است از فناوری گرافن شرکت ریمر در بتون‌های هالیدی راک استفاده شود.

90