ساخت فیبر نوری زنده با کمک فناوری‌ نانو

ساخت فیبر نوری زنده با کمک فناوری‌ نانو

پژوهشگران با استفاده از هیدروژل و بهره‌گیری از فناوری‌ نانو فیبرهای نوری زنده ساختند که در تشخیص سرطان و حوزه‌های مختلف پزشکی و زیست‌فناوری قابل استفاده است. این رویکرد جدید، زیست‌شناسی را دیجیتالی می‌کند و امکان کشف پدیده‌های پیچیده سلولی را با استفاده از نور ساده فراهم می‌کند.

302