عرضه تجاری فیلم‌ آنتی‌باکتریال نانو برای محافظت از صفحات دیجیتال

عرضه تجاری فیلم‌ آنتی‌باکتریال نانو برای محافظت از صفحات دیجیتال

نمایشگرهای بزرگ و صفحات دیجیتال که علائم تجاری شرکت‌ها به‌صورت تبلیغاتی روی آن درج می‌شود، مستعد آلودگی و کثیف شدن هستند. شرکت تاچ‌سورس فیلم آنتی‌باکتریال ویژه‌ای برای این صفحه‌ها تولید کرده است.

625