روشی برای کنترل نشر نور از نانومواد لایه‌ای

روشی برای کنترل نشر نور از نانومواد لایه‌ای

پژوهشگران گروه تحقیق میان رشته‌ای سیستم‌های الکترونیکی کم انرژی (LEES) در اتحادیه تحقیقات و فناوری MIT – سنگاپور با همکاری محققانی از موسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه ملی سنگاپور (NUS)، یک روش جدید برای کنترل انتشار نور از مواد ارائه کرده‌اند.

134
گشودن رمز و راز خاصیت فروالکتریک در فیلم‌های لایه‌نازک هافنیم

گشودن رمز و راز خاصیت فروالکتریک در فیلم‌های لایه‌نازک هافنیم

فیلم‌های نازک مبتنی بر هافنیم با ضخامت چند نانومتر، شکل غیرمتعارفی از فروالکتریک را نشان می‌دهند. این ویژگی به دانشمندان اجازه می‌دهد تا حافظه‌‌ها یا دستگاه‌های منطقی با ابعاد نانومتری بسازند با این حال، برای محققان مشخص نبود که خاصیت فروالکتریکی می‌تواند در این مقیاس رخ دهد.

157