پذیرش مراکز ساخت و تولید در شبکه ساخت سریع فناوری‌های راهبردی معاونت علمی

پذیرش مراکز ساخت و تولید در شبکه ساخت سریع فناوری‌های راهبردی معاونت علمی

به منظور ایجاد زیرساخت حمایت و کمک به تسریع فرآیند ساخت نمونه اولیه محصولات فناورانه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اقدام به ایجاد شبکه ملی ساخت سریع کرده است. لذا از مراکز علاقه‌مند دارای زیرساخت «ساخت و تولید» دعوت می‌شود که در این سامانه اقدام به عضویت کنند. متعاقبا دستورالعمل‌های حمایت و چگونگی فعالیت در سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

662