ارائه نظریه‌ای برای طراحی ساختارهای سلسله مراتبی با قابلیت انتقال جرم

ارائه نظریه‌ای برای طراحی ساختارهای سلسله مراتبی با قابلیت انتقال جرم

محققان دانشگاه کمبریج، موسسه فناوری توکیو، دانشگاه وارویک و دانشگاه نامور نظریه‌ای ارائه کردند که می‌توان از آن برای طراحی مواد حفره‌دار با کانال‌هایی پیچیده استفاده کرد. این نظریه که بر اساس “قانون موری” تدوین شده، در طیف گسترده‌ای از ساختارهای سلسله مراتبی، اشکال و فرآیندهای انتقال مواد قابل استفاده است. در واقع این نظریه، شکل اصلاح شده قانون موری است.

83