محافظت از سطح با نانوپوشش ضدخوردگی حاوی عصاره ریحان

محافظت از سطح با نانوپوشش ضدخوردگی حاوی عصاره ریحان

نانوپوششی حاوی عصاره ریحان با همت گروهی از محققان دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تولید شد. این پوشش جدید سنتز شده قادر است به مدت طولانی‌تری از سازه‌های فلزی در برابر خوردگی محافظت کند. استفاده از این پوشش در سازه‌های در تماس با آب بسیار کاربردی است.

760